Heidi Hoelgaard er specialiseret i databeskyttelse og har tidligere haft en stilling som nordisk chefjurist hos en af verdens førende dataindsamlings- og distributionsvirksomheder, hvor hun i en lang årrække har arbejdet med bl.a. med databeskyttelse, IT- og erhvervsretlige forhold. Her har hun bl.a. opbygget omfattende erfaring med den praktiske implementering af databeskyttelsescompliance og haft flere bestyrelsesposter.

Heidi rådgiver inden for alle aspekter af databeskyttelsesretten, herunder bl.a. kortlægning af juridiske risici i forbindelse med behandling af personoplysninger, tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav, udarbejdelse af politikker og compliance-manualer, beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med brug af databehandlere, outsourcing, virksomhedsoverdragelser etc. Heidi har desuden stor praktisk erfaring med krisehåndtering i forbindelse med datasikkerhedsbrister, håndtering af inspektions- og klagesager hos Datatilsynet, internationale dataoverførsler samt drøftelser med Datatilsynet i forbindelse med produktudvikling, både i Danmark og i udlandet.

Heidi har derudover de særlige regler, der gælder for kreditoplysningsbureauer, som specialeområde. Desuden beskæftiger Heidi sig med almene erhvervsretlige og kommercielle forhold og har bred erfaring i udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter, IT-kontrakter og outsourcing-aftaler.