Heidi Hoelgaard er specialiseret i persondatabeskyttelse og har tidligere haft en stilling som nordisk chefjurist hos en af verdens førende dataindsamlings- og distributionsvirksomheder, hvor hun i en lang årrække har arbejdet med bl.a. med persondatabeskyttelse, IT og erhvervsretlige forhold. Her har hun bl.a. opbygget omfattende erfaring med den praktiske implementering af persondata-compliance og haft flere bestyrelsesposter.

Heidi rådgiver inden for alle aspekter af persondataretten, herunder bl.a. kortlægning af juridiske risici i forbindelse med behandling af personoplysninger, tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav, udarbejdelse af persondatapolitikker og compliance-manualer, beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med brug af databehandlere, outsourcing, virksomhedsoverdragelse etc.

Heidi har desuden stor praktisk erfaring med krisehåndtering i forbindelse med datasikkerhedsbrister, håndtering af inspektions- og klagesager hos Datatilsynet, internationale dataoverførsler samt drøftelser med Datatilsynet i forbindelse med produktudvikling, både i Danmark og i udlandet.

Heidi har derudover de særlige regler, der gælder for kreditoplysningsbureauer, som specialeområde.

Desuden beskæftiger Heidi sig med almene erhvervsretlige og kommercielle forhold og har bred erfaring i udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter, IT-kontrakter og outsourcing-aftaler.