Claus Holberg beskæftiger sig især med skatte- og afgiftsret. På det skatteretlige område omfatter arbejdet bl.a. rådgivning ved køb og salg af virksomheder, generationsskifter og omstruktureringer samt førelse af retssager. Claus Holberg har gennem årene ført et omfattende antal retssager inden for mange forskellige retsområder og har derved opbygget en stor og solid erfaring med denne disciplin.

Claus yder endvidere generel erhvervsrådgivning, ligesom han har erfaring med at yde rådgivning til offentlige myndigheder. Han yder således ofte rådgivning til både stat og kommuner om offentligretlige spørgsmål.