Lene Holst Hansen beskæftiger sig med insolvensret, herunder behandling af konkursboer, kreditorrådgivning, rekonstruktioner, likvidationer m.m.

Endvidere beskæftiger Lene Holst Hansen sig med generelle erhvervsmæssige forhold.