Michael Holsting er specialiseret i rådgivning vedrørende lejeret, erhvervslejeret, køb og salg af udlejningsejendomme, centerforeningsforhold samt fast ejendom generelt, ligesom han beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning.