Nicolaj Brøndal Jacobsen beskæftiger sig med forsikrings- og erstatningsretlige forhold samt civile retssager og voldgift.

Nicolaj har været involveret i løsningen af en række større erhvervsretlige sager vedrørende ledelsesansvar og professionelt ansvar samt sager inden for forsikrings- og pensionsretten. Derudover har han erfaring inden for international voldgift og har været udnævnt som sekretær i institutionelle voldgiftssager samt assisteret som partsrepræsentant.