Nicolaj Brøndal Jacobsen beskæftiger sig med forsikrings- og erstatningsretlige forhold samt civile sager og voldgift.

Nicolaj har været involveret i løsningen af en række større erhvervsretlige sager vedrørende ledelsesansvar og professionelt ansvar, samt sager indenfor forsikrings- og pensionsretten. Derudover har han erfaring inden for international voldgift og har været udnævnt sekretær i institutionelle voldgiftssager samt assisteret som partsrepræsentant.