Casper Gregers Jensen beskæftiger sig med rådgivning inden for generel fast ejendom, herunder rådgivning i entrepriseretlige forhold og behandling af voldgiftssager, miljøretlige og planmæssige forhold, berigtigelse af ejendomshandler samt rådgivning af ejer- og grundejerforeninger og kommuner.

Casper beskæftiger sig endvidere med insolvensret, herunder behandling af konkursboer og rekonstruktion af virksomheder.

Desuden beskæftiger Casper sig med almene erhvervsretlige forhold og generel virksomhedsrådgivning samt retssagsbehandling.