Casper Jensen beskæftiger sig med sager inden for corporate finance-området.

Han rådgiver bl.a. i børs- og kapitalmarkedsret, herunder i relation til køb af børsnoterede selskaber samt håndtering af compliance for børsnoterede selskaber, og yder rådgivning til bestyrelser i det løbende arbejde, herunder med corporate governance samt i forbindelse med afnoteringer og sager om kapitalrejsning ved børsemissioner og privatplaceringer.

Casper beskæftiger sig endvidere med erhvervs- og selskabsret med særligt fokus på virksomhedsoverdragelser, hvor han rådgiver og assisterer i forbindelse med udarbejdelse af transaktionsdokumenter og overvejelser vedrørende omstrukturering og finansiering.