Søren Jenstrup beskæftiger sig hovedsagelig med bestyrelsesarbejde og generel erhvervsrådgivning, herunder markedsføringsret, selskabsret, virksomhedsoverdragelse og kontraktret. Endvidere procederer han lejlighedsvis i erhvervsretlige tvister.

Søren har medvirket ved en række opkøb og omstruktureringer og har bl.a. repræsenteret selskaber i Alm. Brand-, Akzo Nobel-, C.W. Obel-, Shell- og Nykredit koncernerne.

Søren er tildelt ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen.