Anders Kaasgaard beskæftiger sig primært med corporate finance, herunder navnlig børs- og kapitalmarkedsret, virksomhedsoverdragelser (M&A), Private Equity og selskabsret.

Anders rådgiver virksomheder om virksomhedstransaktioner og selskabs- og kapitalmarkedsforhold og har erfaring med ventureinvesteringer og fremskaffelse af kapital til iværksættervirksomheder.

Han har endvidere erfaring med selskabs- og skatteret samt procesretit-ret og udbudsret. Anders Kaasgaard fører retssager ved de almindelige domstole og har tillige givet møde for Klagenævnet for Udbud og Landsskatteretten.

Anders har været udstationeret som advokatfuldmægtig hos Scandinavian Tobacco Group A/S i 2010 og som advokat hos BRFkredit i 2012.