Anders Kaasgaard beskæftiger sig primært med corporate finance, herunder navnlig børs- og kapitalmarkedsret, virksomhedsoverdragelser (M&A), Private Equity og selskabsret.

Anders rådgiver virksomheder om virksomhedstransaktioner og selskabs- og kapitalmarkedsforhold og har erfaring med ventureinvesteringer og fremskaffelse af kapital til iværksættervirksomheder.

Videre yder Anders rådgivning inden for børs- og kapitalmarkedsret, herunder i relation til køb og afnotering af noterede virksomheder, kapitalrejsning, børsnoteringer (IPO) og private placements samt i forhold til det løbende bestyrelsesarbejde (oplysningsforpligtelser og corporate governance).