Camilla Kirk beskæftiger sig primært med arve- og familieret, herunder dødsbobehandling samt rådgivning vedrørende generationsskifte, ægtepagter og testamenter.