Line Kjær beskæftiger sig primært med international erhvervsret og handel, herunder rådgivning med fokus på told, moms og afgifter. Hun har stor erfaring i at bistå danske og udenlandske virksomheder med førelse af principielle sager for Landsskatteretten, danske domstole samt EU-domstolen.

Line har undervist på Aarhus Universitet, AU Executive, i toldretlige emner.