Michael Klöcker er specialiseret i EU- og dansk konkurrenceret og rådgiver især om dominerende virksomheder, konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrol, statsstøtte, dawn raids samt compliance og undervisning. Endvidere rådgiver Michael Klöcker inden for en række regulerede markeder, herunder navnlig inden for telecom. Endelig rådgiver Michael Klöcker om forvaltningsretlige forhold.

Michael Klöcker har indgående branchekendskab til og erfaring med tele-, tv- og mediemarkederne, herunder med markedsføringsretlige, forbrugerretlige og teleregulatoriske spørgsmål samt med udvikling af nye services inden for tele- og mediebranchen og juridiske spørgsmål forbundet hermed. Michael Klöcker har dertil medvirket ved flere transaktioner og projekter i blandt andet telebranchen og it-branchen, inklusiv opkøb og etablering af samarbejds-joint ventures. Blandt andet har Michael Klöcker bistået Telia, KMD, Divisionsforeningen, Nets og Post Danmark.

Endvidere rådgiver Michael Klöcker inden for alle dele af forvaltningsretten, herunder inden for sagsbehandling- og hjemmelsspørgsmål samt administrativ prøvelse. Michael Klöcker har indgående erfaring med førelse af sager over for offentlige myndigheder, herunder klage- og tvistnævn.

Michael Klöcker er ekstern lektor i forvaltningsret på Københavns Universitet.