Henrik Koefoed-Jespersen assisterer med forskellige opgaver, som f.eks. udarbejdelse af processkrifter, notater om juridisk problemstillinger, bilags- og materialesamlinger og lignende forefaldende arbejde.