Henrik Kring Schmidt beskæftiger sig med juridisk rådgivning inden for området fast ejendom og har bred erfaring med alle problemstillinger vedrørende fast ejendom, herunder køb/salg, tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk due diligence i relation til overdragelse af fast ejendom, pantsætning, retssagsbehandling, tvangsrealisation/tvangsauktioner m.v.

Han har herudover stor erfaring inden for miljøretten, idet han i en længere årrække har beskæftiget sig med overdragelse af forurenede ejendomme, og han har herigennem ydet rådgivning om miljøretlige forhold ved såvel overdragelse af fast ejendom som ved virksomhedsoverdragelser.

Endelig yder Henrik rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter, ligesom han yder rådgivning vedrørende erhvervslejeretlige problemstillinger generelt.