Karina Margrethe Kristensen beskæftiger sig hovedsagelig med insolvensretlige forhold, herunder særligt rekonstruktion og drift af nødlidende landbrugsvirksomheder.

Karina beskæftiger sig også med fast ejendom, ansættelsesret og almene erhvervsretlige forhold.