Martin Christian Kruhl beskæftiger sig primært med selskabsret, M&A og finansiel regulering.

Martin har bistået virksomheder med opnåelse af tilladelse efter FAIF-lovgivningen samt rådgivet om køb/salg af virksomheder til kapitalfonde og industrielle købere.

Desuden underviser han på Aarhus Universitet i fagene Virksomhedsoverdragelse, Corporate Finance Regulering og Regulering af finansielle virksomheder, ligesom han har skrevet flere bøger og artikler indenfor disse emner, herunder bøger om ejeraftaler, partnerselskaber, investeringsforeninger og forvaltere af alternative investeringsfonde.