Jens Erik Kundby Nielsen beskæftiger sig med rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder inden for områderne naturressourcer, offshore aktiviteter samt rederivirksomhed og transport.

Jens Erik har et indgående kendskab til retlige forhold vedrørende disse områder og har særlig viden om miljøforhold på det maritime område.

Jens Erik beskæftiger sig endvidere med retlige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre og generelle erhvervsretlige forhold.