Joachim Kundert Jensen beskæftiger sig primært med finansieringsretlige emner, herunder særligt akkvisitionsfinansiering, projektfinansiering, struktureret finansiering, obligationsudstedelser og aktivfinansiering.

Joachim bistår løbende en række større danske og internationale virksomheder og banker i forbindelse med oprindelig finansiering samt refinansiering af eksisterende gæld, typisk i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, i hvilken forbindelse Joachim også bistår med børs- og selskabsretlige emner. Joachim har betydelig erfaring med grænseoverskridende transaktioner.

Derudover beskæftiger Joachim sig med generelle erhvervsretlige og kontraktsretlige emner omfattende ophavsret, medieret og akkvisitioner, herunder finansiering heraf, særligt inden for film- og musikbranchen, hvor Joachim bistår en række kunstnere, produktionsselskaber samt andre aktører i underholdningsbranchen.