Frederik Læssøe-Arendt beskæftiger sig hovedsageligt med entrepriseret og tvistløsning, herunder særligt rets- og voldgiftssager.

Frederik har betydelig erfaring med at rådgive både bygherrer og udførende entreprenører, både i forbindelse med kontraktsindgåelse, men i særlig grad i tvistesituationer. Herunder har han indgående kendskab til håndteringen af bevisoptagelse, eksempelvis i form af syn og skøn.

Yderligere har Frederik repræsenteret en række private bygherrer og udførende entreprenører i både voldgifts- og retssager.

Frederik har i året 2015/2016 gennemført uddannelsen LLM (Master of Law) på Comparative & International Dispute Resolution ved Queen Mary University of London, der udelukkende vedrørte konflikthåndtering i voldgiftssager, særligt med fokus på entrepriseretten.