Lene Lange beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter.

Lene har mangeårig erfaring i arbejdet med internationale leverandøraftaler, distributionsaftaler, udviklingsaftaler og anlægskontrakter (herunder FIDIC og Orgalime baserede aftaler).

Lene er desuden rådgiver for såvel det offentlige som private tilbudsgivere i en lang række OPP-projekter (Offentlig-Privat Partnerskab).