Trine Louise Larsen beskæftiger sig med almen erhvervsrådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder samt kontrakter og konfliktløsning. Trine assisterer i den daglige juridiske sagsbehandling i forbindelse med retssager og voldgift.

Trine beskæftiger sig desuden med EU-udbudsret og yder rådgivning til offentlige myndigheder og private tilbudsgivere om de EU-retlige og nationale udbudsregler. Rådgivningen indbefatter valg af udbudsproces, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbuddet samt rådgivning om aktindsigt og behandling af klagesager