Ole Laursen beskæftiger sig navnlig med mindre retssager, fogedsager og inkassosager. Ole er således ansvarlig for vores tilrettelæggelse af moderne og omkostningsloyale procedurer for foged- og inkassosagers behandling.

Ole bistår en lang række virksomheder, organisationer og myndigheder i forhold til sager om ubetalte fakturaer, kontingenter osv.

Herudover beskæftiger han sig med almene erhvervsretlige forhold, herunder navnlig kontraktsret samt erstatnings- og forsikringsret.

Endvidere beskæftiger Ole sig med almene forvaltningsretlige forhold, herunder f.eks. offentlighed i forvaltningen og forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar.

Endelig beskæftiger han sig med mindre straffesager, herunder navnlig i forbindelse med færdselslovsforseelser.

Ole er en erfaren underviser og oplægsholder.