Martin Lavesen rådgiver inden for alle områder af erhvervsretten med særligt fokus på selskabsret og kontrakter. Han har særlig viden om og erfaring med at rådgive såvel private som offentlige aktører om kommercialisering, partnerskaber, selskabsstrukturer og private placements.

Martin har i en række år fungeret som fast ekstern juridisk rådgiver for regioner og videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til teknologioverførsler m.v. og fungerer som advokat for en række virksomheder, der er teknologibaserede – fra opstartsvirksomheder, over små og mellemstore virksomheder til store industrivirksomheder inden for forskellige segmenter.

Martin er en ofte anvendt mediator og voldgiftsdommer. Samtidig er han en erfaren procedør og har givet møde for såvel Højesteret som forskellige nævn i sager om immaterialretlige forhold. Han er en ofte brugt foredragsholder på konferencer og kurser, og har i en årrække undervist på Advokatuddannelsen. Han er forfatter til flere bøger og artikler.