Nicholas Lerche-Gredal beskæftiger sig primært med corporate finance, herunder nationale og internationale fusioner og virksomhedsoverdragelser (M&A), børs- og kapitalmarkedsret, selskabs- og fondsret, værdipapirhandel, finansieringsret, kommercielle kontrakter og corporate governance.

Nicholas Lerche-Gredal rådgiver nordiske og udenlandske virksomheder, kapitalfonde og finansielle virksomheder om virksomhedstransaktioner og selskabs- og kapitalmarkedsforhold og har erfaring med ventureinvesteringer inden for et bredt udsnit af virksomhedssektorer.