Georg Lett beskæftiger sig især med retssags- og voldgiftsbehandling samt erstatningsret, forsikringsret og EU-ret. Som et særlig fokusområde udfører Georg omfattende arbejde for forsikrings- og finansbranchen, og ud over førelse af sager for danske domstole møder han også for voldgiftsretter og EU-domstolen.

Han rådgiver endvidere om alle aspekter af corporate og regulatoriske undersøgelser og har bl.a. været involveret i varetagelse af interesser i Færøbank-sagen, Feta-sagen, selskabstømmerkomplekset og Thorsen-sagen.

Georg er involveret i bølgen af retssager og tvister om forsikringsdækning, som er opstået i kølvandet på finanskrisen. Senest har han været involveret i sager i Det Finansielle Råd og mod Forbrugerombudsmanden om tvister vedrørende grundlaget for pensionsordninger, produktansvar for lægemiddel-skader, flyskader og forsikringer.