Georg Lett beskæftiger sig navnlig med retssager og voldgift samt erstatningsansvar, forsikringsret og EU-ret. Som et særligt fokusområde udfører Georg omfattende arbejde for forsikrings- og finansbranchen, og ud over førelse af sager for danske domstole møder han også for voldgiftsretter og EU-Domstolen. Georg rådgiver endvidere om alle aspekter af corporate og regulatoriske undersøgelser.

Han har bl.a. været involveret i varetagelse af interesser i Færøbank-sagen, Feta-sagen, selskabstømmerkomplekset og Thorsen-sagen. Derudover har han været involveret i sager i Det Finansielle Råd og mod Forbrugerombudsmanden om tvister vedrørende grundlaget for pensionsordninger. Herudover har han repræsenteret sagsøgte i sager om produktansvar for lægemiddel-skader, flyskader og D&O-forsikringer.

Georg er involveret i bølgen af retssager og tvister om forsikringsdækning, som er opstået i kølvandet på finanskrisen. Senest var han involveret i MCT-sagen samt i sagen om Roskilde Bank, hvor han repræsenterede EY, der blev frifundet.

Georg Lett var fra 2006-2016 det danske medlem af ICC International Court of Arbitration og fungerer tillige som voldgiftsdommer.