Carsten Lorentzen beskæftiger sig fortrinsvis med rets- og voldgiftssager, immaterialret, virksomhedsoverdragelser og fast ejendom.

Carsten Lorentzen har ført et betydeligt antal retssager for Højesteret, Landsretterne samt for voldgiftsretter.

Videre har han bistået i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser og transaktioner i øvrigt. Derudover udfører Carsten bestyrelsesarbejde for en lang række danske erhvervsvirksomheder.