Peter Lunau Larsen er specialiseret inden for moms og afgifter. Han har særligt branchekendskab over for den offentlige sektor, energi- og forsyningssektoren, fast ejendom samt industrivirksomheder.

Han fokuserer i arbejdet på at opnå en dyb forståelse af de forretningsmæssige og regulatoriske rammer omkring de problemstillinger, han arbejder med, og han har derfor en bred forståelse for både energi-, miljø- og offentligretlige forhold.

Peter har betydelig erfaring omkring løsning af vanskelige problemstillinger inden for området og varetager forhandlinger over for SKAT såvel som sager i klagesystemet. Endeligt assisterer han klienterne i forhold til deres interessevaretagelse i lovgivningsprocesser og med strategisk og kommerciel rådgivning i kontraktforhandlinger.