Tony Lund-Burmeister beskæftiger sig bl.a. med overdragelse af erhvervs- og investeringsejendomme, finansiering af fast ejendom samt ejendomsudvikling og -projekter. Særligt har han kendskab til og erfaring med nødlidende ejendomme og ejendomsselskaber samt kommanditselskaber. Derudover beskæftiger Tony Lund-Burmeister sig med lejeret – både erhvervslejeret og boliglejeret.

Han bistår særligt ejendomsinvestorer, -besiddere og -udviklere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, financierer og institutionelle investorer.