Ditte Lundberg assisterer i den daglige juridiske sagsbehandling og beskæftiger sig primært med M&A, selskabs- og erhvervsret.