Mette Lykke beskæftiger sig primært med corporate finance, herunder gennemførelse af danske og internationale omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser (M&A) og investeringer samt selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret, private equity og corporate governance.

I børsretligt regi har Mette erfaring med udarbejdelse af prospekter, interne regler og oplysningsforpligtelser, spekulationsforbud samt etablering af incitamentsprogrammer.

Mette har hands-on kendskab til finansiel virksomhedsdrift fra sin udstationering til PFA Pension, hvor hun varetog direktionsbetjeningen for PFA-koncernens finansielle selskaber, ligesom hun hjalp med udarbejdelse af politikker og retningslinjer, implementering af EU-lovgivning og compliance.

Mette rådgiver derudover iværksættervirksomheder, finansielle, børsnoterede og familieejede virksomheder om bl.a. afholdelse af generalforsamling, kapitalændringer, aktionærforhold og kontraktforhold.