Charlotte Frederikke Malmqvist beskæftiger sig indgående med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af danske og internationale kontrakter, i særdeleshed på udbuds- og entrepriseretsområdet.

Charlotte har særlige kompetencer inden for FIDIC baserede entreprisekontrakter og kontrakter mellem offentlige myndigheder og private. Endvidere har hun omfattende kendskab til tekniske rådgiveres kontraktforhold og ansvar. Hun bistår desuden byggeriets parter i forbindelse med tvistløsning i alle byggeriets faser.

Desuden har Charlotte omfattende erfaring med området for fast ejendom generelt, hvorunder hun har ført et betragteligt antal rets- og voldgiftssager.

Charlotte har endvidere særlig erfaring med flyrelaterede forhold, herunder kontraktforhandlinger og tvisteløsning samt generel kommerciel rådgivning indenfor denne sektor.