Andreas Medom Madsen beskæftiger sig primært med førelse af retssager ved domstolene. Han har i den forbindelse ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og har en særlig erfaring med behandling af omstødelses- og erstatningssager på vegne af konkursboer.

Andreas rådgiver herudover om generel erhvervsret samt skatte- og afgiftsforhold og er medforfatter på kommentarerne til Karnovs momslov.

Andreas har endvidere erfaring med behandling af større konkursboer.