Lasse Møller beskæftiger sig med erhvervsretlige forhold, herunder særligt selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Lasse har endvidere erfaring med rådgivning af forsyningsselskaber vedrørende offentlig ret samt energi- og forsyningsretlige anliggender.

Endelig har Lasse erfaring med førelse af gruppesøgsmål.