Anette Moll Berg beskæftiger sig primært med varemærker og design samt markedsføringsret. Hun yder rådgivning om valg og udformning af varemærker, om registreringsstrategi for varemærker og designs og om anvendelse og håndhævelse af rettighederne. Hun har en betydelig erfaring med retssager inden for dette område.

Hun arbejder desuden med udformning og forhandling af kommercielle kontrakter, herunder distributionsaftaler, licensaftaler og produktionsaftaler.

Anette rådgiver en række danske virksomheder, der arbejder med design, mode, brugskunst o.lign. om både varemærkeretlige og ophavsretlige problemstillinger.

Endelig har Anette betydelig erfaring med køb og salg af fast ejendom og erhvervslejeret, og har også ført en række retssager inden for dette område.