Peter Neve beskæftiger sig primært med virksomhedsoverdragelser og selskabsret.

Peter har samtidig væsentlig erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og har i den forbindelse blandt andet bistået klienter med udarbejdelse og forhandling af distributions-, agent-, IT- og licensaftaler.

Derudover har Peter erfaring med medie- og markedsføringsret, herunder varemærkeret, designret og ophavsret i dansk og international kontekst.

Endelig har Peter indgående kendskab til kinesiske retsforhold.