Christina Keis Nielsen beskæftiger sig primært med offentlig ret, transportret samt generelle erhvervsretlige forhold, herunder assistance i det daglige juridiske arbejde med rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende efterforskning, udnyttelse og transport af naturressourcer samt internationale, kommercielle aftaler.

Christina beskæftiger sig også med generel rådgivning på det obligationsretlige område.