N.E. Nielsen er en af Danmarks mest kendte og erfarne advokater inden for alle former for corporate transaktioner, børsnoteringer og restruktureringer.

Samtidig har han en lang og indgående erfaring med finansielle virksomheder og deres regulering. Gennem et omfattende bestyrelsesarbejde har N.E. Nielsen tillige en detaljeret viden om udviklingen inden for corporate governance og ledelsesforhold på højeste niveau.

Gennem sit arbejde har han påvirket retsudviklingen i Danmark inden for selskabsret, obligationsret og børsret.

N.E. Nielsen er forfatter og foredrags-holder om emner som take-overs, køb og salg af virksomheder, børsnoteringer, ledelsesansvar og god governance.