Christina Nissen beskæftiger sig primært med alle insolvensretlige forhold, herunder behandling af konkursboer, rekonstruktioner og tvangsopløsning af selskaber.

Christina har speciale inden for landbrug og arbejder primært med rekonstruktion, konkurs og drift af nødlidende landbrugsvirksomheder. Christina er en del af LETTs brancheteam Landbrug og Fødevarer.

Derudover beskæftiger Christina sig med rets- og voldgiftssager inden for såvel insolvens som generelle erhvervsretlige forhold. Særligt har Christina ført en række omstødelsessager ved de danske domstole.