Gert Nissen rådgiver virksomheder omkring drift- og likviditetsforbedring og beskæftiger sig således med finansiering, organisation og ledelse.

Er der tale om en kriseramt virksomhed kan det dreje sig om mulighederne for at redde hele eller dele af en overskudsgivende drift via en rekonstruktion. En sådan rekonstruktion kan gennemføres enten via skifteretten eller som en aftale med virksomhedens kreditorer.

Gert har derudover meget erfaring med behandling af konkursboer og har været udpeget som kurator i et stort antal konkursboer. Gert er desuden fast medhjælper ved Skifteretten i Aarhus i gældssaneringssager. Han er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i Konkursret.

Som led i sin rådgivning har Gert medvirket ved gennemførelse af et stort antal virksomhedsoverdragelser.