Thomas Nordestgaard Mortensen beskæftiger sig primært med selskabsretlig rådgivning, herunder virksomhedsetablering, omstrukturering, finansiering samt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Desuden beskæftiger han sig med insolvensret og almene erhvervsretlige forhold.