René Offersen er anerkendt som ledende profil inden for konfliktløsning, herunder for sin rutine i Højesteret og som certificeret voldgiftsdommer. 

Han har udført betydende retssager for Højesteret og i voldgift for TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, AK-Samvirke, Region Hovedstaden, KL og kommuner. Derudover har René udført et stort antal retssager for landsretterne, Sø- og Handelsretten og byretterne. Han har også mødt for Arbejdsretten og EU-Domstolen.

René er det danske medlem af ICC International Court of Arbitration (Paris) og er tilknyttet LCIA (London) og VCCA (Litauen). Voldgiftserfaringen omfatter Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet, ad hoc voldgift, ICC, SCC (Stockholm) og FAI (Helsinki).

Siden 1993 har han rådgivet om udbudsreglerne, som han har ført et stort antal sager om for Klagenævnet for Udbud og domstolene. Han har skrevet bøger og fagartikler om udbudsreglerne. Inden for IT og telekommunikation har han også dyb specialistviden om komplekse kontraktforhold, herunder fra rådgivning om strukturerede processer, kuldsejlede IT-projekter og konfliktløsning. 

René har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Han har skrevet anmelderroste retspolitiske debatbøger om Brixtofte-sagen og Kold Krigs-sagen. I det hele taget har René taget aktivt del i den retspolitiske debat gennem artikler og som indlægsholder.