Ud over almen erhvervsrådgivning beskæftiger René Offersen sig især med komplekse kontrakter og konfliktløsning. Hvor det er hensigtsmæssigt for at opnå den optimale faglige og økonomiske løsning, inddrages specialistkompetence fra andre medarbejdere hos DLA Piper.

René specialistkompetence omfatter forhandling og projekt- og kontraktstyring inden for IT- og telekommunikation, herunder af udviklingskontrakter, SLA, driftsaftaler, samtrafikaftaler og outsourcing. Han har bistået ved tilrettelæggelsen af mange EU-udbudsforretninger og andre strukturerede processer ved indgåelse af højteknologikontrakter. Han har rådgivet inden for området siden begyndelsen af halvfemserne. Inden for IT- og telekommunikation har René Offersen ydet rådgivning om komplekse kontrakter til bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune, TDC A/S, DSB og Region Sjælland. Inden for området har han også rådgivet Finansrådet og kommuner.

René er anerkendt som ledende profil inden for konfliktløsning, herunder for sin rutine i Højesteret og som voldgiftsdommer. Han er det danske medlem af ICC International Court of Arbitration (Paris) og er tilknyttet London Court of International Arbitration. Derudover er han certificeret voldgiftsdommer. For Højesteret har René Offersen bl.a. ført sager for TDC A/S, Aalborg Portland A/S, PricewaterhouseCoopers, AK-Samvirke, Region Hovedstaden og kommuner. Erfaringen inden for voldgift omfatter ud over Voldgiftsinstituttet og ad hoc også ICC, FA (Helsinki) og SCC (Stockholm).

René har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Bl.a. var han forsvarer for forhenværende borgmester og folketingsmedlem Peter Brixtofte i Farum-sagen, advokat for journalist Jørgen Dragsdahl i Højesteret i Koldkrigs-sagen og antaget af forhenværende udenrigsminister Per Stig Møller i forbindelse med Irak-Kommissionen.