René Offersen er anerkendt som ledende profil inden for konfliktløsning, herunder for sin rutine i Højesteret og som certificeret voldgiftsdommer.

Han har ført betydende retssager for Højesteret og i voldgift for TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, Cimbers konkursbo, Pihl & Søns konkursbo, AK-Samvirke, Region Hovedstaden, KL og kommuner. Derudover har René udført et stort antal retssager for landsretterne, Sø- og Handelsretten og byretterne. Han har også mødt for undersøgelseskommissioner, Arbejdsretten og EU-Domstolen.

Særligt har René kompetence og erfaring med varetagelse af økonomisk og faktuelt komplicerede retssager om kontraktlig misligholdelse, ledelsesansvar, revisionsansvar, prospektansvar og omstødelse, ligesom han fører retssager om offentlig ret og erhvervsregulering, herunder den sektorspecifikke konkurrenceregulering. Kompetencen omfatter desuden økonomisk kriminalitet.

René er medlem af ICC International Court of Arbitration (Paris) og er tilknyttet LCIA (London) og VCCA (Litauen). Voldgiftserfaringen omfatter Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet, ad hoc-voldgift, ICC, SCC (Stockholm) og FAI (Helsinki).

Siden 1993 har han rådgivet om udbudsreglerne, som han har ført et stort antal sager om for Klagenævnet for Udbud og domstolene. Han har skrevet bøger og fagartikler om udbudsreglerne. Inden for IT og telekommunikation har han også dyb specialistviden om komplekse kontraktforhold, herunder fra rådgivning om strukturerede processer, kuldsejlede IT-projekter og konfliktløsning.

René har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Han har skrevet anmelderroste retspolitiske debatbøger om Brixtofte-sagen og Kold Krigs-sagen. I det hele taget har René taget aktivt del i den retspolitiske debat gennem artikler og som indlægsholder.