Ud over generel erhvervsrådgivning arbejder Finn Overgaard særligt med selskabs- og børsret, virksomhedsoverdragelser og bank- og finansieringsret.

Finn har medvirket ved en lang række børs- og virksomhedstransaktioner for både industrielle og finansielle kunder på såvel køber- som sælgerside.

Han har omfattende erfaring som rådgiver for bestyrelser og direktioner i danske og udenlandske virksomheder og har bl.a. betydelig erfaring som dirigent på generalforsamlinger.

Finn har særlig indsigt i den finansielle sektors forhold, herunder finansielle virksomheders regulatoriske forhold.

Han er en erfaren procedør og har for Sø- og Handelsretten, Landsretterne og Højesteret samt voldgiftsretter ført en lang række sager om især selskabs-, børs-, bank- og finansretlige problemstillinger.