Nina Pedersen Jørgensen beskæftiger sig primært med immaterialret, herunder med særligt fokus på varemærkesager, domænenavnskonflikter, markedsføringsret, ophavsret, designret og krænkelsessager.

Desuden beskæftiger hun sig med almene erhvervsretlige forhold samt retssagsbehandling, herunder immaterialretlige forbudssager.