Karsten Pedersen arbejder primært inden for M&A, hvor han rådgiver en lang række danske og udenlandske kapitalfonde (private equity) og industrielle virksomheder i forbindelse med danske og internationale virksomhedsoverdragelser og investeringer, herunder blandt andet relateret til strukturering af transaktioner, strategiske overvejelser, gennemførelse af due diligence, fusion og spaltning, etablering af joint ventures samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation.

I tillæg til sit arbejde inden for M&A rådgiver Karsten en lang række faste klienter om generelle erhvervs- og selskabsretlige forhold, herunder blandt andet aktionærforhold, udarbejdelse af kommercielle kontrakter og håndtering af kommercielle forhold samt finansiering.

Endelig yder Karsten rådgivning inden for børs- og kapitalmarkedsret, herunder i relation til køb og afnotering af noterede virksomheder, kapitalrejsning, børsnoteringer (IPO) og private placements samt i forhold til det løbende bestyrelsesarbejde (oplysningsforpligtelser og corporate governance).