Line Marie Pedersens hovedarbejdsområde har siden 2000 været miljøretsforhold, hvor hun har bistået en række danske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder i miljøsager, herunder med registrering og anmeldelse af forureninger, tilrettelæggelse af forureningsreducerende procedurer, oprensningsforhold, miljøerstatning, miljøskader mv. samt rådgivning vedrørende planmæssige forhold i forhold til planlovgivningen og naturfredning.

Herudover har Line indgående kendskab til elforsynings- og varmeforsyningslovgivningen i forbindelse med rådgivning og bistand til energivirksomheder.