Amanda Elizabeth Rischel beskæftiger sig primært med EU-udbudsret og konkurrenceret, herunder assistance i det daglige juridiske arbejde med rådgivning af offentlige myndigheder og private tilbudsgivere om de EU-retlige og nationale udbudsregler, bl.a. om valg af udbudsproces, gennemførelse af udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, aktindsigt samt behandling af klagesager.

Herudover beskæftiger Amanda sig med rådgivning inden for Pharma & Medico-området med særlig fokus på compliance-programmer samt regulatoriske og udbudsretlige forhold og har bistået med diverse sager for rejsebranchen.

Amanda har endvidere deltaget som oplægsholder i forbindelse med ekstern undervisning om en række udbudsretlige emner.