Peter Rønnow beskæftiger sig primært med almen rådgivning til erhvervsvirksomheder med hovedvægten lagt på danske og internationale kontraktsforhold, etablering og overdragelse af virksomheder samt bestyrelsesarbejde.

Herudover beskæftiger Peter sig med rådgivning omkring fast ejendom, herunder navnlig om køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af entreprisekontrakter og lejekontrakter både for private og for erhvervsvirksomheder.

Som et særligt specialeområde beskæftiger Peter sig med juridisk rådgivning af aktører inden for sport og entertainment, eksempelvis NorthSide Festival, Tinderbox Festival, Moesgaard Museum, Aarhus Kulturhovedstad 2017 og Aarhus Festuge.