Nicolai Rothemejer Hansen beskæftiger sig primært med erhvervsretlige emner og rådgivning, hvilket særligt relaterer sig til selskabsretlig rådgivning og erhvervsretlig tvistløsning. I den forbindelse udarbejder Nicolai selskabsretlige dokumenter og forskellige former for kommercielle kontrakter.

Desuden beskæftiger Nicolai sig med insolvensretlige emner, hvor han behandler konkursboer samt selskaber, som er under tvangsopløsning.