Jonathan Seb Salicath beskæftiger sig hovedsageligt med fast ejendom og lejeret. Herudover bistår Jonathan med juridisk behandling inden for en række erhvervsretlige områder.