Peter Schäfer er branchespecialist og beskæftiger sig overvejende med rådgivning omkring fast ejendom, herunder navnlig vedrørende byggeriets retsforhold, projektudvikling samt køb og salg af erhvervsejendomme.

Peter rådgiver i krydsfeltet mellem jura og forretning og har i kraft af sit medlemskab i flere danske bestyrelser indgående kendskab til erhvervslivets forhold.